top of page

Bistro Taccoen Eindejaarsactie Reglement

Art.1  Bistro Taccoen, vertegenwoordigd door A. Van der Taelen, zaakvoerder, KBO 0800722924, is organisator van deze Eindejaarsactie.

Art.2  Deze actie start op 28 November 2023 en voor onbepaalde duur.

Art.3  Alle door de deelnemers verstrekte persoonlijke informatie, wordt enkel gebruikt in functie van het verstrekken van informatie over:

  1. Speciale evenementen

  2. Aanbiedingen

  3. Menu's

  4. Alle relevante mededelingen in het voordeel van de deelnemer.

Art.4  De door de deelnemer verstrekte persoonlijke informatie wordt conform de privacy wetgeving, enkel gebruikt voor bovenstaande               doeleinden en in geen geval wordt deze informatie doorgegeven aan derden.

Art.5  Alle, door de deelnemers verstrekte informatie, wordt in een database opgeslagen met de verstrekte info en het al dan niet winnen             van een prijs.

Art.6  Het winnen van een prijs heeft geen invloed op verdere lotingen.

Art.7  Misbruik: 

  1.  Het meermaals invullen van uw gegevens zal niet aanvaard worden. Elke inschrijving is éénmalig en wordt in de database als dusdanig ingeschreven.

  2. De overdracht van winnende Kadobons aan derden, zal niet toegelaten worden zonder melding van de rechtmatige winnaar.aan de organisator.

  3. Kadobons zijn genummerd en geregistreerd op de naam van de winnaar.

  4. De Kadobons zijn voor het nuttigen van de maaltijden, dranken NIET inbegrepen.

bottom of page